De CONSTRUCT Registratie

Prospectieve validatie van een evidence-based algoritme voor de behandeling van maligne linkszijdige colonobstructie.

Achtergrond

Patiënten die een acute resectie ondergaan voor maligne linkszijdige colonobstructie hebben een hoog risico op complicaties (42,8%) en op mortaliteit (6,9%). De postoperatieve mortaliteit stijgt zelfs tot meer dan 20% bij patiënten met een hoge leeftijd en comorbiditeit. Daarom adviseren de nieuwe richtlijnen uit 2014 dat overbrugging naar een electieve resectie met stentplaatsing of het aanleggen van een deviërend colostoma overwogen dient te worden bij patiënten met een verhoogd operatierisico.

Doel

Het in kaart brengen van de uitkomsten van behandeling volgens het CONSTRUCT algoritme met als primaire doel het reduceren van de postoperatieve mortaliteit bij patiënten met een verhoogd operatierisico (leeftijd ≥ 70 jaar of ASA-klasse ≥ 3).

Inclusiecriteria

Alle patiënten met een symptomatische obstructie in het linker colon – dat wil zeggen in de flexura lienalis, het colon descendens of het sigmoïd – (vermoedelijk) op basis van een coloncarcinoom, voor wie een interventie binnen 24 uur noodzakelijk is.

Exclusiectriteria

  1. Perforatie (tumor of coecum blow-out).
  2. Obstructie op basis van benigne pathologie.
  3. Obstructie door compressie of doorgroei van tumoren buiten het colon.
  4. Rechtszijdige colonobstructie, dat wil zeggen proximaal van de flexura lienalis.
  5. Rectumobstructie, gedefinieerd als binnen 10 cm vanaf de anale sfincter.

Het CONSTRUCT algoritme

Het algoritme is te vinden op onze website: www.colonobstructie.nl

In de praktijk

De CONSTRUCT registratie is 1 januari 2015 van start gegaan. Omdat patiënten worden behandeld conform de gereviseerde Nederlandse en de Europese ESGE richtlijnen uit 2014, valt de studie niet binnen de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). We hebben daarom alleen schriftelijke toestemming nodig van de patiënt voor het opvragen en registreren van zijn/haar medische gegevens.

Heeft u interesse om als centrum te participeren in de trial, of wilt u graag patiënten verwijzen om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers.

Onderzoekers

Emo van Halsema
Arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten
Academisch Medisch Centrum

Mail

Telefoon

Tel: 020-5668708 / sein: 63926
Direct overleg buiten kantooruren: tel. 06-14289668

Website

De CONSTRUCT onderzoeksgroep:

drs. E.E. van Halsema, MDL, AMC
dr. J.E. van Hooft, MDL, AMC
prof. dr. P. Fockens, MDL, AMC
dr. F. ter Borg, MDL, Deventer ZH
prof. dr. P.D. Siersema, MDL, Radboud UMC
dr. P.J. Tanis, chirurgie, AMC
prof. dr. W.A. Bemelman, chirurgie, AMC
dr. E.C.J. Consten, chirurgie, Meander MC
dr. E.S. van der Zaag, chirurgie, Gelre ZH

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?