Enquête laterale lymfeklieren bij het rectumcarcinoom

Internationaal zit er een groot verschil in de behandeling van laterale lymfeklieren bij patiënten met een rectumcarcinoom. In landen zoals Japan wordt routinematig een klierdissectie uitgevoerd, maar in Westelijke landen waaronder Nederland wordt dit zelden gedaan en worden deze lymfeklieren voornamelijk behandeld met chemoradiatie. Ook worden er verschillende definities gehanteerd voor een verdachte laterale lymfeklier.

Er bestaat nog geen consensus over de waarde en de optimale behandeling van deze klieren.

Om de huidige standpunten van de colorectaal chirurgen in Nederland over dit onderwerp te inventariseren is deze enquête ontwikkeld. De resultaten zullen een inventarisatie opleveren over deze standpunten en daarnaast kunt u opgeven welke rol uw centrum in de prospectieve LaNoReC studie wilt spelen. In deze studie wordt een gestandaardiseerde behandeling ingevoerd, inclusief MRI-review, gestandaardiseerde radiotherapie en selectieve chirurgie. Klik hier om de enquête te openen. De sluiting van de enquête is op 31 juli 2020.

 

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening!

Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met:

Sanne Hazen & Tania Sluckin
Coördinerende onderzoekers LaNoReC studie
Afdeling Heelkunde, kamer ZH 7F 20
Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc
Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
E-mail: lanorec@amsterdamumc.nlHeeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?