Enquête laterale lymfeklieren en tevens aanmelden prospectieve LaNoReC studie

Internationaal zit er een groot verschil in de behandeling van laterale lymfeklieren bij patiënten met een rectumcarcinoom. In landen zoals Japan wordt routinematig een klierdissectie uitgevoerd, maar in Westelijke landen waaronder Nederland wordt dit zelden gedaan en worden deze lymfeklieren voornamelijk behandeld met chemoradiatie. Ook worden er verschillende definities gehanteerd voor een verdachte laterale lymfeklier.

Er bestaat nog geen consensus over de waarde en de optimale behandeling van deze klieren.

Uit de multicenter studie van het Lateral Node Study Consortium met 1216 patiënten is gebleken dat laterale lymfeklieren groter of gelijk aan 7 mm (korte as) een verhoogd risico geven op een lateraal lokaal recidief na (chemo)radiatie en TME, namelijk 19.5%. Wanneer deze klieren na (chemo)radiatie opnieuw werden beoordeeld op de restadiërings MRI, bleek dat wanneer er voldoende krimping was (≤4mm in het interna iliaca compartiment of ≤6mm in het obturator compartiment) dat deze patiënten geen recidief hadden ontwikkeld. Echter bij onvoldoende krimping was het risico op een lateraal lokaal recidief enorm hoog, namelijk 52.3%. Een aanvullende klierdissectie verlaagde dit risico significant naar 5.8%.

Deze studie is retrospectief en multicenter, wat een risico geeft op heterogeniteit. Alle deelnemende centra zouden per protocol de interne iliaca en obturator compartimenten mee in hun bestralingsveld hebben genomen. Toch is dit niet per patiënt geëvalueerd en is de vraag of dit altijd is gebeurd. Ook wanneer dit in Nederland wordt nagevraagd blijkt dat deze compartimenten niet altijd worden meegenomen in het bestralingsveld. Het zou dus kunnen, dat wanneer alle patiënten wel goed bestraald worden, er meer respons zal zijn en er dus minder laterale klierdissecties nodig zijn.

In de prospectieve LaNoReC studie zal de multidisciplinaire behandeling van de laterale lymfeklieren geoptimaliseerd worden. De radiologen zullen getraind worden in het beoordelen van deze laterale klieren en de radiotherapie zal gestandaardiseerd worden waardoor de vergrote laterale klieren met zekerheid worden geïncludeerd in het bestralingsveld. Bij onvoldoende krimping zal er een laterale klierdissectie aangeboden worden. Gezien de complexiteit van deze operatie, de verwachte morbiditeit en het kleine aantal patiënten zal deze operatie waarschijnlijk niet in ieder centrum gedaan worden.

 

Via deze enquête kunt u aangeven of uw centra geïnteresseerd is om deel te nemen aan deze studie en welke rol uw centrum hierin wilt spelen. Daarnaast zijn wij ook erg benieuwd naar de huidige standpunten van de colorectaal chirurgen in Nederland over dit onderwerp welke we via deze enquête willen inventariseren.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening!

Klik hier om de enquête te openen. De sluiting van de enquête is op 31 oktober 2020.

Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met:

Sanne Hazen & Tania Sluckin
Coördinerende onderzoekers LaNoReC studie
Afdeling Heelkunde, kamer ZH 7F 20
Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc
Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
E-mail: lanorec@amsterdamumc.nlHeeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?