COLORECTALE STUDIES

  • Alles
  • Benigne
  • Maligne

Multi-Interventional program for prevention and early Management of Anastomotic leakage after total mesorectal excision in Rectal cancer patIents, the IMARI-trial

Second and third look laparoscopy in pT4 colon cancer patients for early detection of peritoneal metastases; a randomized multicentre trial.

Rubber band ligatie versus sutured mucopexie versus hemorroïdectomie bij patiënten met recidiverende graad II en III hemorroïden: een multicenter, gerandomiseerde trial en kosteneffectiviteitsanalyse

Rectal preserving treatment for early rectal cancer. A multi-centered randomized trial of radical surgery versus adjuvant radiotherapy after local excision for early rectal cancers.

De No.2-trial is een multicenter, open-label gerandomiseerde klinische trial naar de (kosten)effectiviteit van sacrale neuromodulatie in vergelijking met gepersonaliseerde conservatieve behandeling in therapieresistente patiënten met idiopathische slow-transit obstipatie.

Deze studie onderzoekt of radiotherapie eventueel in combinatie met chemotherapie voor rectumcarcinoom net zo effectief is als de standaardbehandeling waarbij de endeldarm wordt verwijderd.

Bekkenfysiotherapie bij chronische anale fissura ani, een gerandomiseerde gecontroleerde trial.

Rubber band ligatie versus hemorroïdectomie bij patiënten met graad III hemorroïden: een multicenter, gerandomiseerde trial en kosten effectiviteit analyse.

De afgelopen jaren heeft de populariteit van de TaTME een enorme vlucht genomen. Echter komen er ook steeds meer geluiden over complicaties als urethra transecties, ernstige bloedingen, Co2 embolieën en lokaal recidieven. Evaluatie van deze techniek dient zorgvuldig en bij voorkeur in een gerandomiseerde trial te worden geëvalueerd.

Intraveneuze versus orale ijzersuppletie ter behandeling van de preoperatieve anemie van patiënten die geopereerd worden in verband met een colorectaal carcinoom.
Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?