COLORECTALE STUDIES

  • Alles
  • Benigne
  • Maligne

Behandeling van fecale incontinentie met een nieuw soort anale plug (anale plug vs controle groep): een multicenter gerandomiseerde trial en kosteneffectiviteitsanalyse.

Het doel is te bepalen of antibiotica na perianaal abces drainage resulteert in verminderen van het risico op perianale fistels.

Prospectieve multicenter observationele cohort studie ter evaluatie van kosteneffectiviteit, kwaliteit van leven en functionele uitkomsten na minimaal invasieve chirurgische behandeling van rectumkanker in ‘expert centra’

De voorspellende waarde van verschillende machine learning modellen in de predictie van naadlekkage na colorectale chirurgie: een nationale multicenter prospectieve simulatiestudie

Een landelijke evaluatie en prospectieve interventionele sequentiële cohortstudie met een overgangsperiode voor een optimale gestandaardiseerde laparoscopische hemicolectomie rechts voor het coloncarcinoom

Een cross-sectioneel snapshot studie naar de complexe colon carcinomen om meer inzage te krijgen in de huidige klinische praktijkvoering in Nederland.

Is de effectiviteit van sclerotherapie en rubberband ligatie vergelijkbaar qua klinisch relevante uitkomsten?

Deze landelijke prospectieve multicenter observationele studie onderzoekt de chirurgische behandeling van de sinus pilonidalis.

Multi-Interventional program for prevention and early Management of Anastomotic leakage after total mesorectal excision in Rectal cancer patIents, the IMARI-trial.

Een tweede en / of derde keer kijken middels diagnostische laparoscopie voor het vroegtijdig ontdekken van buikvliesuitzaaiingen bij patiënten met pT4 dikke darm-, dunne darm-, of hoog rectumcarcinoom.

Rubber band ligatie versus sutured mucopexie versus hemorroïdectomie bij patiënten met recidiverende graad II en III hemorroïden: een multicenter, gerandomiseerde trial en kosteneffectiviteitsanalyse.

De TESAR studie onderzoekt een rectumsparende behandeling met aanvullende chemoradiotherapie na lokale excisie van vroegstadium rectumcarcinomen.

Can we Save the rectum by watchful waiting or TransAnal microsurgery following (chemo)Radiotherapy versus Total mesorectal excision for early Rectal Cancer?

Implementatie van een nieuw perioperatief zorgprotocol om het risico op naadlekkage te verminderen

Rubber band ligatie versus hemorroïdectomie bij patiënten met graad III hemorroïden: een multicenter, gerandomiseerde trial en kosten effectiviteit analyse.

De afgelopen jaren heeft de populariteit van de TaTME een enorme vlucht genomen. Echter komen er ook steeds meer geluiden over complicaties als urethra transecties, ernstige bloedingen, Co2 embolieën en lokaal recidieven. Evaluatie van deze techniek dient zorgvuldig en bij voorkeur in een gerandomiseerde trial te worden geëvalueerd.

Intraveneuze versus orale ijzersuppletie ter behandeling van de preoperatieve anemie van patiënten die geopereerd worden in verband met een colorectaal carcinoom.
Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?