De Werkgroep Colon Proctologie (WCP) is opgericht onder auspiciën van de NVGIC en NVCO en heeft als doel een wetenschappelijk platform te bieden voor verdere verdieping in zowel de functionele (benigne) als ook de oncologische (maligne) coloproctologie in Nederland.

De werkgroep

Onderzoek

De WCP zal zich inzetten voor de totstandkoming van trials binnen de colo-proctologie en zal participatie in diverse trials aanmoedigen. Tevens zal de werkgroep zich bezig gaan houden met de ontwikkeling van richtlijnen betrekking hebbende op de coloproctologische chirurgie.

Organisatie

Als werkgroep zijn coloproctologische chirurgen georganiseerd en de werkgroep kan in deze hoedanigheid dan ook opkomen voor de coloproctologische chirurg. De werkgroep is actief op wetenschappelijke bijeenkomsten aangaande colo-proctologische onderwerpen. Daarnaast worden er casuïstiekbesprekingen georganiseerd.

Jaar van oprichting

De Werkgroep ColoProctologie (WCP) is opgericht op 8 november 2011. Analoog aan de ontwikkelingen in de rest van Europa en Noord-Amerika en in een tijd van zich uitbreidende differentiatie is er een behoefte ontstaan om de belangen van de Nederlandse coloproctologische chirurg te behartigen.

ESCP

In Europa bestaat The European Society of Coloproctology (ESCP). Sinds 2006 organiseert de ESCP jaarlijks, met toenemend succes, een wetenschappelijk vergadering/ congres op diverse locaties binnen Europa. De WCP kan gezien worden als de Nederlandse nationale dochterorganisatie van de ESCP.

De Werkgroep

De Werkgroep ColoProctologie (WCP) is opgericht onder auspiciën van de NVGIC en NVCO en heeft als doel een wetenschappelijk platform te bieden voor verdere verdieping in zowel de functionele (benigne) als ook de oncologische (maligne) coloproctologie in Nederland.

*Geef het aan als je assistent bent voor een gereduceerd lidmaatschaps contributie tarief. De contributie is 50 euro per jaar, en 30 euro per jaar voor assistenten in opleiding.

De taskforces van de WCP

Taskforce: Proctologie

Doel van de werkgroep Proctologie:

– Optimalisatie van proctologische zorg in Nederland

– Netwerk aanreiken voor verwijzing van complexe pathologie (regionaal, landelijk)

– Presentatie van richtlijnen

– Platform voor kennis delen en presentatie van onderzoek

– Initiatie en facilitatie van onderzoeksactiviteiten

Platform voor kennis delen en presentatie van onderzoek:

– 1e Symposium Najaarsvergadering 2019 van NVvH: hemorroïden (zie voordrachten).
– Eerst volgende symposium: perianale fistels.

Initiatie en facilitatie van onderzoeksactiviteiten: (zie ook studies)

– Holland trial
– Napoleon trial
– RCT No2 studie

Update presentatie van richtlijnen:

– ESCP richtlijn hemorroïden, zie ook artikel in Colorectal Disease.

– ESCP richtlijn perianale fistels (David Zimmerman/ Phil Thozer, St Marks) – work in progress

– ESCP / UEG richtlijn fecale incontinentie (Stephanie Breukink/ Daniel Keszthelyi) – work in progress

– ESCP Core Outcome Set perianale fistels – work in progress

Contactpersoon:

Stephanie Breukink

MUMC

043-3876543

sein 7853

Taskforce: Naadlekkage

Informatie:

Doel: Reduceren incidentie naadlekkage

Coördinatie van onderzoek

Platform voor presentatie van onderzoek en kennis delen

Netwerk voor opzetten van nieuwe landelijke initiatieven

Consensus over modellen en definities

Activiteiten

Bijeenkomst 1a2 keer per jaar.

Netwerk voor internationale LekCheck-studie

Doelgroep

Alle GE-chirurgen van Nederland, nu 25 chirurgen actief lid van de Taskforce

Website

www.naadlekkage.nl

Contactpersoon:

Freek Daams

Volgt binnenkort

Taskforce: Inititiative on Crohn and colitis surgery (ICC-S)

Informatie:

De Taskforce ICC-S (Initiative on Crohn and Colitis – Surgery) is de chirurgische aanvulling van de – vooral wetenschappelijke organisatie – ICC van de MDL.

 

Met deze taskforce willen wij de awareness voor chirurgie bij patiënten met IBD te verhogen. Wij richten ons op verbetering van zorg voor deze kwetsbare patiëntengroep, meer capaciteit voor wetenschappelijk onderzoek en betere registratie op landelijk niveau (VWS).

 

Bestuur:

 

Prof.dr. L.P.S. (Laurents) Stassen, voorzitter

chirurg Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht

Dr. O. (Oddeke) van Ruler, secretaris

chirurg IJsselland Ziekenhuis / Erasmus Medisch Centrum, Capelle a/d IJssel

Dr. J.D.W. (Jarmila) van der Bilt, penningmeester

chirurg Flevoziekenhuis / UMC, Almere

Dr. J.F. (Johan) Lange

chirurg Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

Prof.dr. W.A. Bemelman

chirurg Universitair Medisch Centrum Amsterdam, Amsterdam

 

Wetenschapcie:

 

– Jarmila van der Bilt (Flevoziekenhuis / AUMC)

– Christianne Buskens (AUMC)

– Koen van Dongen (Pantein Maasziekenhuis / RUMC)

– Oddeke van Ruler (IJsselland ziekenhuis / EMC)

– Laurents Stassen (MUMC)

 

Contactpersoon:

Oddeke van Ruler

Volgt binnenkort

Taskforce: Dutch Snapshot Research Group

Informatie:

De Dutch Snapshot Research Group (DSRG) is een in 2014 opgericht nationaal chirurgisch netwerk voor multicenter onderzoek. De DSRG bestaat uit +/- 600 chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, arts-assistenten, arts-onderzoekers, physician assistants en research nurses die actief geparticipeerd hebben in een of meerdere Snapshot studies. Sinds 2014 zijn vijf Snapshot projecten succesvol afgerond. Momenteel loopt de Snapshot rectumcarcinoom 2016, Snapshot neoadjuvante therapie bij het mammacarcinoom (MANS studie), Snapshot ipsilateraal recidief mammacarcinoom en de Snapshot sinus pilonidals (PITS studie). Ook zijn er twee toekomstige Snapshot projecten in voorbereiding.

 

Doelen van de DSRG:

  • Het initiëren en coördineren van Snapshot onderzoek in Nederland
  • Het in kaart brengen en aanpakken van kennishiaten die onderzocht kunnen worden middels groot cross-sectioneel onderzoek
  • Het genereren van nieuwe hypotheses
  • Het in relatief korte tijd leveren van ‘practice changing evidence’ dat via het netwerk effectief wordt geïmplementeerd in de dagelijkse klinische praktijk

 

www.snapshotresearch.nl

Contactpersoon:

Sanne Hazen

+31613245771

Taskforce: Diverticulitis

Informatie:

Diverticulose is de 4e duurste gastro-intestinale aandoening als gekeken wordt naar gebruikmaking van de gezondheidszorg! In 4.3-7% van de patiënten met diverticulose leidt dit tot diverticulitis. De 3D-groep is ontstaan uit een samenwerking van 3 verschillende studiegroepen namelijk: DIABOLO-, LADIES- en DIRECT-trial. Met de uitkomsten van deze trials is er meer duidelijkheid gekomen omtrent de behandeling van diverticulitis. Bij recidiverende, chronische diverticulitis klachten is een electieve resectie beter voor de patiënt in vergelijking met een conservatief beleid. Terwijl ongecompliceerde acute diverticulitis niet altijd met antibiotica behandeld dient worden ter voorkoming van een gecompliceerd verloop. Om de beste therapiekeuze voor gecompliceerde en geperforeerde diverticulitis vast te stellen zijn er momenteel vanuit de 3D-groep nieuwe initiatieven gestart om  hierover meer duidelijkheid te verschaffen. De 3D-groep zet zich dan ook in om de ziektelast voor de diverticulitis patiënten te minimaliseren.

Contactpersoon:

dr. E.C.J. Consten

Volgt binnenkort

Taskforce: Diepe infiltrerende endometriose met darmbetrokkenheid

Informatie:

Contactpersoon:

Dr. Arthur Wijsmuller, chirurg

Afdeling Heelkunde, UMCG

050 3612283

De ontwikkeling van de werkgroep is gaande en is dynamisch van karakter. Het is een werkgroep voor en door de leden waar interactiviteit met en van de leden aangemoedigd zal worden.
Vele goede initiatieven van leden zijn reeds omarmd en worden uitgevoerd. 

 

Binnen de WCP zijn momenteel 6 Taskforces actief.

Neem deel aan de ledenvergadering en laat uw stem gelden

*Geef het aan als je assistent bent voor een gereduceerd lidmaatschaps contributie tarief. De contributie is 50 euro per jaar, en 30 euro per jaar voor assistenten in opleiding.

Stuur een suggestie naar wcp@heelkunde.nl

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?