De Werkgroep

De Werkgroep ColoProctologie (WCP) is opgericht onder auspiciën van de NVGIC en NVCO en heeft als doel een wetenschappelijk platform te bieden voor verdere verdieping in zowel de functionele (benigne) als ook de oncologische (maligne) coloproctologie in Nederland.

*Geef het aan als je assistent bent voor een gereduceerd lidmaatschaps contributie tarief. De contributie is 50 euro per jaar, en 30 euro per jaar voor assistenten in opleiding.

De ontwikkeling van de werkgroep is gaande en is dynamisch van karakter. Het is een werkgroep voor en door de leden waar interactiviteit met en van de leden aangemoedigd zal worden. Vele goede initiatieven van leden zijn reeds omarmd en worden uitgevoerd.

Jaar van oprichting

De Werkgroep ColoProctologie (WCP) is opgericht op 8 november 2011. Analoog aan de ontwikkelingen in de rest van Europa en Noord-Amerika en in een tijd van zich uitbreidende differentiatie is er een behoefte ontstaan om de belangen van de Nederlandse coloproctologische chirurg te behartigen

ESCP

In Europa bestaat The European Society of Coloproctology (ESCP). Sinds 2006 organiseert de ESCP jaarlijks, met toenemend succes, een wetenschappelijk vergadering/ congres op diverse locaties binnen Europa. De WCP kan gezien worden als de Nederlandse nationale dochterorganisatie van de ESCP.

Organisatie

Als werkgroep zijn coloproctologische chirurgen georganiseerd en de werkgroep kan in deze hoedanigheid dan ook opkomen voor de coloproctologische chirurg. De werkgroep is actief op wetenschappelijke bijeenkomsten aangaande colo-proctologische onderwerpen. Daarnaast worden er casuïstiekbesprekingen georganiseerd.

Onderzoek

De WCP zal zich inzetten voor de totstandkoming van trials binnen de colo-proctologie en zal participatie in diverse trials aanmoedigen. Tevens zal de werkgroep zich bezig gaan houden met de ontwikkeling van richtlijnen betrekking hebbende op de coloproctologische chirurgie.

Neem deel aan de ledenvergadering en laat uw stem gelden

Stuur een suggestie naar wcp@heelkunde.nl

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?