Snapshot rectumcarcinoom 2016

Vanaf augustus 2020 zal de KWF-gesubsidieerde Snapshot rectumcarcinoom 2016 van start gaan. In deze studie zal met behulp van de deelnemende centra de DCRA data van de patiënten met een rectumcarcinoom, geopereerd in 2016, aangevuld gaan worden met gedetailleerde data en de lange termijn uitkomsten. Deze studie, volgens het Snapshot design, is eerder in 2011 uitgevoerd in 71 ziekenhuizen en was succesvol in het evalueren van de klinische praktijk. Door middel van dit ‘resident led collaborative research’ principe kan in korte tijd data van een groot aantal patiënten worden verzameld.

De behandeling van het rectumcarcinoom maakt een snelle ontwikkeling door en door middel van het herhalen van deze Snapshot studie kunnen deze ontwikkelingen in de tijd worden geëvalueerd. Zo kan gekeken worden wat bv. het effect is van toenemende centralisatie van de rectumcarcinoom zorg, de introductie van nieuwe technieken, zoals de taTME en de robotchirurgie en of er gevolgen zijn van de richtlijn wijziging.

Snapshot ‘rectumcarcinoom 2016’ zal de distaal cT3-4 rectumcarcinoom patienten meer specifiek belichten, met focus op diagnostiek en behandeling van de laterale lymfklieren.

In het Snapshot project ‘rectumcarcinoom 2016’ zal de patiëntengroep met een distaal cT3-4 rectumcarcinoom meer specifiek worden belicht, met de focus op de diagnostiek en behandeling van de laterale lymfklieren. Volgens recente data blijken deze klieren ongeveer de helft van alle lokale recidieven te veroorzaken. Binnen dit project zal herbeoordeling van MRI-beelden en bestralingsvelden door radiologen en radiotherapeuten worden gedaan. Hiermee kan onderzocht worden of de vergrote laterale lymfeklieren destijds opgemerkt zijn, of ze daadwerkelijk meebestraald zijn, wat de respons van de klier was en wat er chirurgisch mee is gedaan. Deze data kunnen vervolgens worden gekoppeld aan de klinische uitkomsten.

Wij hebben heel veel zin in dit project en we hopen dat deze studie met jullie medewerking opnieuw een groot succes gaat worden. Daarnaast zullen de chirurgische assistenten en specialisten die meedoen medeauteurs worden van de gepubliceerde artikelen en kan een ieder ook onderzoeksvragen formuleren en insturen.

 

Binnenkort zal de verantwoordelijke chirurg voor de DCRA registratie per ziekenhuis een brief ontvangen met verdere informatie en een inschrijfformulier van MRDM.

Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met:

Sanne Hazen & Tania Sluckin
Coördinerende onderzoekers Snapshot Rectumcarcinoom 2016
Afdeling Heelkunde, kamer ZH 7F 20
Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc
Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
E-mail: s.hazen@amsterdamumc.nl / t.sluckin@amsterdamumc.nl  

 

Sanne Hazen, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, locatie VUmc
Tania Sluckin, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, locatie VUmc
Dr. Karin Horsthuis, radioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Prof. Corrie Marijnen, radiotherapeut Antoni van Leeuwenhoek
Prof. Pieter Tanis, chirurg Amsterdam UMC, locatie AMC
Dr. Miranda Kusters, chirurg Amsterdam UMC, locatie VUmcHeeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?