Verslag Clinical Immersion

Onder het motto ‘lifelong learning’ heeft op initiatief van de WCP in nauwe samenwerking met Medtronic een Clinical Immersion plaatsgevonden. Vier chirurgen (Lindsey de Nes, Ernst-Jan Spillenaar Bilgen, Robert de Vos tot Nederveen Cappel en Erik van Westreenen) hebben een bezoek gebracht aan het Catharina ziekenhuis, samen met Jelle van Riezen en Ingrid Westerik van Medtronic.

De deelnemers waren enthousiast over het bespreken van de dagelijkse dilemma's

De Clinical Immersion bestond uit het bijwonen van het regionale MDO, vervolgens het bijwonen van een exenteratie met IORT en HIPEC. Tenslotte werd door Harm Rutten, Pim Burger en Grard Nieuwenhuijzen een workshop verzorgd over MRI rectum. De deelnemers waren enthousiast over het bespreken van de dagelijkse dilemma’s in de colorectale chirurgie en het bij elkaar in de keuken kijken.

Gezien het enthousiasme bij deelnemers en organisatoren zullen we deze Clinical Immersion voortzetten en zullen we tevens een dergelijk concept op een andere locatie uitwerken. U als WCP lid kunt gebruik maken van deze Clinical Immersion waar ook accreditatie aan is toegekend. Wij hopen op deze wijze de intercollegiale contacten van de colorectaal chirurgen in Nederland te intensiveren.

De volgende Clinical Immersion in het Catharina ziekenhuis zal op 15 april 2020 plaatsvinden.Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?