WCP TaTME avond

Op 17 september 2019 werd in de Domus Medica te Utrecht een discussie georganiseerd over de introductie van de TaTME in Nederland. Deze avond werd op voorstel van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVVH), commissie kwaliteit en veiligheid georganiseerd door de WerkgroepColoProctologie (WCP), een werkgroep met mandaat vanuit de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC) en Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO). De avond bestond uit verschillende voordrachten en een discussie aan de hand van een aantal stellingen.

Op de avond waren 115 chirurgen (i.o) en arts-onderzoekers aanwezig met een ruime vertegenwoordiging van academische en perifere ziekenhuizen en uit alle regio’s van het land.

Dr. Colin Sietses presenteerde de ontwikkeling van de TaTME techniek en de data vanuit de Gelderse Vallei en het VUMC. In deze ziekenhuizen zijn meer dan 160 patiënten geopereerd met uitstekende korte en lange termijn (36mnd) resultaten, die vergelijkbaar zijn met de literatuur in vergelijking met laparoscopische TME. Ook Dr. Roel Hompes presenteerde data van 6 hoog volume internationale TaTME centra (waaronder AMC), waarbij ook goede resultaten werden gevonden en geen multifocale lokale recidieven. Daarna presenteerde Dr. Jurriaan Tuynman de data van bovengenoemde patiënten uit 12 verschillende startende ziekenhuizen in Nederland. Deze resultaten lieten goede pathologische uitkomsten zien (CRM +/-5%, distale resectie marge positief 0%, goede TME specimen kwaliteit). Desalniettemin werden er ook bij 17.3% van de patiënten een naadlekkage gerapporteerd. De lange termijn met een mediane follow-up van 22 maanden laat reeds een relatief hoog lokaal recidief zien van 10%, waarvan een alarmerend percentage multifocaal (68%).

Door de huidige pandemie is de geplande evaluatie (ten aanzien van de genomen besluiten en resultaten uit de registratie) na 1 jaar uitgesteld en zal deze in 2021 onder leiding van de WCP plaatsvinden.

Na een uitgebreide discussie zijn alle kritische punten omtrent deze nieuwe techniek naar voren gekomen en komt het bestuur van de WCP na een raadpleging van haar leden tot de conclusies en aanbevelingen die u hier terug kunt vinden.

 

WCP TaTME in NL avond – 17 september 2019Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?