REGIOAVONDEN

Indeling

Onder auspiciën van de WCP en in samenwerking met Medtronic worden er verspreid door het land regionale bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats in de avond en ten tijde van de presentaties zal een diner aan u uitgeserveerd worden.

Nederland is daartoe ingedeeld in 5 regio’s

  • Noordoost  (coördinator Erik van Westreenen)
  • Noordwest – Midden (coördinatoren Esther Consten & Brechtje Grotenhuis)
  • Zuidwest (coördinatoren David Zimmerman & Robert Smeenk)
  • Zuid (coördinator Tim Lubbers)
  • Oost  (coördinator Frans van Workum)

De organisatie is vooral in handen van lokale comités met de bedoeling het programma te laten bestaan uit onderwerpen die regionaal van belang zijn.

Uw inbreng wordt daarin zeer gewaardeerd. Doelgroep zijn chirurgen en differentianten die zich bezighouden met de colorectale chirurgie, zowel maligne en benigne. Mocht u interesse hebben in het verzorgen van een presentatie in uw regio, neem dan contact op met de lokale coördinator.

Regioavonden in 2022 en 2023

Kijk voor meer informatie naar de congresagenda

Regio Datum Locatie
Noordoost 24 november 2022 Fluitenberg
Zuid 15 november 2022 Elsloo
Oost 23 november 2022 Nijmegen
Noordwest – Midden 19 januari 2023 Breukelen
Noordoost 16 maart 2023 Dalfsen
Zuid 18 april Elsloo
Oost 10 mei 2023 Nijmegen
Zuidwest 6 juli 2023 Dordrecht
Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?