STAR-TREC studie

Deze studie onderzoekt of radiotherapie eventueel in combinatie met chemotherapie voor rectumcarcinoom net zo effectief is als de standaardbehandeling waarbij de endeldarm wordt verwijderd.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of radiotherapie eventueel in combinatie met chemotherapie voor rectumcarcinoom net zo effectief is als de standaardbehandeling waarbij de endeldarm wordt verwijderd. Na de radiotherapie wordt beoordeeld of de tumor verdwijnt. Indien dit niet het geval is wordt de tumor bij voorkeur met een lokale excisie verwijderd. Het kan ook voorkomen dat de tumor helemaal niet verdwijnt en dat er alsnog een standaardoperatie moet plaatsvinden. Daarnaast wordt onderzocht wat de gevolgen van de verschillende behandelingen zijn op de dagelijkse bezigheden en op het functioneren in het algemeen.

Criteria

• Patiënten met een vroeg stadium cT1-3aN0M0 rectumcarcinoom
• Patiënten zijn 18 jaar en ouder
• Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie
• Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger

Behandeling

Deelnemende patiënten worden gerandomiseerd in 3 groepen.

1. Standaard behandeling – TME chirurgie
Deze behandeling bestaat uit een operatie waarbij de endeldarm gedeeltelijk of in zijn geheel wordt weggehaald.

2. Endeldarm sparende behandeling – kortdurende radiotherapie
Met deze behandeling wordt geprobeerd de standaard operatie te voorkomen, zodat mogelijk minder patiënten een blijvend stoma of bijwerkingen van de operatieve behandeling ervaren. De patiënt krijgt een kortdurende bestraling. Gedurende 5 dagen wordt een hoge dosis bestraling toegediend.

3. Endeldarm sparende behandeling – langdurige chemoradiotherapie
Met deze behandeling wordt geprobeerd de standaard operatie te voorkomen, zodat mogelijk minder patiënten een blijvend stoma of bijwerkingen van de operatieve behandeling ervaren. De patiënt krijgt in een periode van 5 weken, 25 bestralingen in combinatie met chemotherapie.

Heeft u interesse om als centrum te participeren in de trial, of wilt u graag patiënten verwijzen om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers.

Onderzoekers

Rutger Stijns

Arts-onderzoeker chirurgie

Radboudumc, Geert grooteplein zuid 10a, 6535 GA, Nijmegen

Mail

Telefoon

024-3092383

Website

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?