Concept Richtlijn Colorectaal Carcinoom (commentaar fase)

De richtlijn colorectaal carcinoom wordt modulair herzien op basis van uw commentaar en nieuw evidence.

Sinds november 2019 zijn er al enkele aanpassingen in de richtlijn doorgevoerd en op vlakken vernieuwd. Een helder overzicht van de veranderingen in de richtlijn is samengevat in deze presentatie van prof. Tanis.

 

Er is op dit moment wederom een commentaar ronde – U kunt commentaar leveren door gebruik te maken van uw persoonlijke pagina op de NVVH website.

Na inloggen op mijnNVVH (www.heelkunde.nl) kunt u de concept richtlijn en het commentaar formulier vinden onder Thema -> Kwaliteit -> Richtlijnen.

In deze commentaarfase gaat het om de volgende modules:

  • Coloscopie / biopsie / tatoeage (2.1)
  • Besluitvorming bij ouderen en andere kwetsbare patiëntengroepen (3.2)
  • Moleculaire analyses (4.9)
  • Uitgebreidheid van de resectie rectumcarcinoom (6.6)
  • Minimaal invasieve chirurgie primair rectumcarcinoom (6.8)
  • Adjuvante systemische therapie rectumcarcinoom (6.11)
  • Inductiebehandeling bij initieel niet – maar potentieel wel lokaal behandelbare metastasen (7.6)
  • Systemische therapie bij niet lokaal behandelbare metastasen (7.7)
  • Behandelkeuzes en interventies ter preventie van LARS na behandeling van het rectumcarcinoom (8.4)

Commentaar kunt u uiterlijk 18 maart 2021 mailen aan e.kok@heelkunde.nlHeeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?