Taskforces WCP

Taskforce: Proctologie

Taskforce: Naadlekkage

Informatie:

Doel: Reduceren incidentie naadlekkage

Coördinatie van onderzoek

Platform voor presentatie van onderzoek en kennis delen

Netwerk voor opzetten van nieuwe landelijke initiatieven

Consensus over modellen en definities

Activiteiten

Bijeenkomst 1a2 keer per jaar.

Netwerk voor internationale LekCheck-studie

Doelgroep

Alle GE-chirurgen van Nederland, nu 25 chirurgen actief lid van de Taskforce

Website

www.naadlekkage.nl

Contactpersoon:

Freek Daams

Volgt binnenkort

Taskforce: Inititiative on Crohn and colitis surgery (ICC-S)

Informatie:

De Taskforce ICC-S (Initiative on Crohn and Colitis – Surgery) is de chirurgische aanvulling van de – vooral wetenschappelijke organisatie – ICC van de MDL.

 

Met deze taskforce willen wij de awareness voor chirurgie bij patiënten met IBD te verhogen. Wij richten ons op verbetering van zorg voor deze kwetsbare patiëntengroep, meer capaciteit voor wetenschappelijk onderzoek en betere registratie op landelijk niveau (VWS).

 

Bestuur:

 

Prof.dr. L.P.S. (Laurents) Stassen, voorzitter

chirurg Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht

Dr. O. (Oddeke) van Ruler, secretaris

chirurg IJsselland Ziekenhuis / Erasmus Medisch Centrum, Capelle a/d IJssel

Dr. J.D.W. (Jarmila) van der Bilt, penningmeester

chirurg Flevoziekenhuis / UMC, Almere

Dr. J.F. (Johan) Lange

chirurg Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

Prof.dr. W.A. Bemelman

chirurg Universitair Medisch Centrum Amsterdam, Amsterdam

 

Contactpersoon:

Voorlopig contact en aanmelden als lid via odvruler@gmail.com

Volgt binnenkort

E-mail

Taskforce: Dutch Snapshot Research Group

Contactpersoon:

Volgt binnenkort

Volgt binnenkort

E-mail

Taskforce: Diverticulitis

Informatie:

Diverticulose is de 4e duurste gastro-intestinale aandoening als gekeken wordt naar gebruikmaking van de gezondheidszorg! In 4.3-7% van de patiënten met diverticulose leidt dit tot diverticulitis. De 3D-groep is ontstaan uit een samenwerking van 3 verschillende studiegroepen namelijk: DIABOLO-, LADIES- en DIRECT-trial. Met de uitkomsten van deze trials is er meer duidelijkheid gekomen omtrent de behandeling van diverticulitis. Bij recidiverende, chronische diverticulitis klachten is een electieve resectie beter voor de patiënt in vergelijking met een conservatief beleid. Terwijl ongecompliceerde acute diverticulitis niet altijd met antibiotica behandeld dient worden ter voorkoming van een gecompliceerd verloop. Om de beste therapiekeuze voor gecompliceerde en geperforeerde diverticulitis vast te stellen zijn er momenteel vanuit de 3D-groep nieuwe initiatieven gestart om  hierover meer duidelijkheid te verschaffen. De 3D-groep zet zich dan ook in om de ziektelast voor de diverticulitis patiënten te minimaliseren.

Contactpersoon:

dr. E.C.J. Consten

Volgt binnenkort

E-mail

ecj.consten@meandermc.nl

Taskforce: Diepe infiltrerende endometriose met darmbetrokkenheid

Informatie:

Contactpersoon:

Dr. Arthur Wijsmuller, chirurg

Afdeling Heelkunde, UMCG

050 3612283

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?