Volumenorm rectumchirurgie

De huidige norm zoals die in het huidige document Normering Chirurgische Behandelingen 8.0 beschreven staat, luidt als volgt:  ‘Indien in een zorginstelling rectumresecties (voor benigne en maligne aandoeningen) worden verricht, moeten dit er tenminste 20 per jaar zijn’.

 

De nieuwe definitie van het rectumcarcinoom (sinds november 2019 in de richtlijn Colorectaal Carcinoom geïntroduceerd) kan gevolgen hebben voor ziekenhuizen ten aanzien van hun volume aan primaire oncologische resecties.

 

Op verzoek vanuit de NVVH en DICA , heeft de WCP in samenwerking met de NVCO en NVGIC namens alle colorectale chirurgen in Nederland een krachtig en goed onderbouwd standpunt geformuleerd ten aanzien van deze kwantiteitsnorm, met als resultaat dat de volumenorm voor rectum chirurgie gehandhaafd blijft. 

Het voorstel van de WCP is een aanpassing van de huidige norm als volgt: “Indien in een zorginstelling rectumresecties (voor benigne en maligne aandoeningen) worden verricht, moeten dit tenminste 20 TME en/of PME-resecties per jaar zijn.”

 

Deze nieuwe normtekst zal naar alle waarschijnlijk gehanteerd worden voor registratiejaar 2020, eventueel zelfs aangevuld met APR’s.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schriftelijke correspondentie van de DICA.

 

Reactie DICA rectumvolumeHeeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?